ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมปิโตรเลียม มหาวิทยาลัยคูเวต 2022/2023

ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมปิโตรเลียม มหาวิทยาลัยคูเวต 2022/2023

ประกาศรายชื่อ (เพิ่มเติม) ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมปิโตรเลียม ของมหาวิทยาลัยคูเวต ปีการศึกษา 2022/2023

อ้างอิง https://bic.moe.go.th/index.php/2021-08-19-21-31-57/2597-kuwait-19-7-2565