ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษา China-AUN Scholarship 2023/2024

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษา China-AUN Scholarship 2023/2024

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษา China-AUN Scholarship 2023/2024

    สาธารณรัฐประชาชนจีนร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network: AUN) ประกาศเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและเอก ประจำปี 2023-2024 ภายใต้โครงการ Chinese Government Scholarship – AUN Program เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระดับประชาชนระหว่างกัน

          ผู้สนใจสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโทต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี และระดับปริญญาเอกต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถศึกษารายละเอียดที่ https://www.campuschina.org/ และสมัครได้ที่ Click.. พร้อมทั้งส่งแบบฟอร์มการสมัครตัวจริงไปที่สำนักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนอาคารเฉลิมราชกุมารี  60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม : Click..

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
สำนักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน
โทรศัพท์ : 02 215 3640
E-Mail: aun.chinascholarship@gmail.com / aun.suchanaadd@gmail.com