สมัครสอบสมรรถนะครู สทศ 2566 เช็กได้เลยที่นี่

สมัครสอบสมรรถนะครู สทศ 2566 เช็กได้เลยที่นี่

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบสมรรถนะครู สทศ 2566

  • คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

กำหนดการรับสมัครสอบ 

  • ผู้สมัครสอบสามารถเข้ามาสมัครสอบทางเว็บไซต์ www.niets.or.th  ตามกำหนดการ

การชำระเงินค่าสมัครสอบ 

  • ค่าสมัครสอบ 200 บาทต่อครั้งการสอบ

ตารางสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2566

สมัครสอบสมรรถนะครู สทศ 2566 เช็กได้เลยที่นี่

รับสมัครสอบ

  • 1 เม.ย. – 15 พ.ค. 66

ชำระเงิน

  • 1 เม.ย. – 16 พ.ค. 66

ประกาศเลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบ

  • 13 มิ.ย. 66

กำหนดการสอบด้วยระบบดิจิทัล

  • วันเสาร์ที่ 24 มิ.ย. 66 เวลา 10.00 – 12.00 น..

ประกาศผลสอบสมรรถนะครู สทศ

  • 7 ก.ค. 66

ผังการสร้างแบบทดสอบ (Test Blueprint)

ผังการสร้างแบบทดสอบ (Test Blueprint)

อ้างอิง https://www.niets.or.th/th/catalog/view/236