ประกาศผลสอบนานาชาติ 2566 รอบสอง

ประกาศผลสอบนานาชาติ 2566 รอบสอง

วันที่ 3 เมษายน 2566 สอบแข่งขันวิชาการรอบสอง

วันที่ 30 เมษายน 2566 ประกาศผลการแข่งขันรอบสอง นักเรียนที่ได้รับรางวัล

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไปพิมพ์เกียรติบัตรรอบสอง นักเรียนที่ได้รับรางวัล ได้ที่ระบบโรงเรียนหรือหน้าเว็บไซต์นี้

ประกาศผลการแข่งขันรอบสอง

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง ผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบสอง ระดับประเทศ)
ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบสอง ระดับประเทศ) และ ประกาศรายซื่อผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566

สามารถดูรายละเอียดตามลิงค์ดังต่อไปนี้

1. ประกาศ สพฐ.
2. ประกาศเหรียญรางวัล วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
3. ประกาศเหรียญรางวัล วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
4. ประกาศเหรียญรางวัล วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
5. ประกาศรายซื่อผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566

ที่มา https://imso.obec.go.th/web66/