ผลการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ปี 2566

ผลการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ปี 2566

ผลการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ปี 2566

ผู้ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 20 ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 3 – 7 เมษายน 2566

ผลการแข่งขันดูที่นี่

มีความรู้มาฝาก

ค่ายสอวน. คืออะไร ? ค่ายสอวน. คือ ศูนย์ที่ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ให้ได้มาตรฐานสากล และสามารถไปแข่งขันด้านวิชาการในระดับนานาชาติ โดยศูนย์ สอวน. ประกอบไปด้วย ศูนย์ สอวน ภูมิภาค และศูนย์ สอวน กทม. เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้ารับการอบรม ค่าย 1 และค่าย 2 ใน 5 สาขาวิชา คือ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์

ข้อสอบ สอวน. เป็นข้อสอบที่ต้องใช้ความคิด และความเข้าใจมากกว่าข้อสอบในโรงเรียน เนื่องจากเป็นการเตรียมตัวเพื่อไปสอบโอลิมปิก จึงออกแบบมาเพื่อการเตรียมสู่การแข่งขันโอลิมปิกโดยเฉพาะ ดังนั้น ถ้าน้องๆ มีความฝันอยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของค่าย สอวน. ก็ต้องเตรียมความพร้อมให้มากที่สุด

ข้อสอบ สอวน. เป็นข้อสอบที่ต้องใช้ความคิด และความเข้าใจมากกว่าข้อสอบในโรงเรียน เนื่องจากเป็นการเตรียมตัวเพื่อไปสอบโอลิมปิก จึงออกแบบมาเพื่อการเตรียมสู่การแข่งขันโอลิมปิกโดยเฉพาะ ดังนั้น ถ้าน้องๆ มีความฝันอยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของค่าย สอวน. ก็ต้องเตรียมความพร้อมให้มากที่สุด