เช็คผลสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2565 ได้ที่นี่

กำหนดการสอบ NT 2566 ปฏิทินการสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2565 กำหนดสอบ NT ป.3 วันที่ 15 มีนาคม 2566 ( NT: National Test)

สพฐ. ได้มี กำหนดการสอบ NT 2566 ป.3 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 15 มีนาคม 2566 ( NT: National Test) การสอบ NT คือ การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT: National Test) จัดโดย สำนักทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งถือว่าเป็นการทดสอบเพื่อใช้ประเมินคุณภาพของการเรียนการสอน และจัดสอบในระดับชั้น ป.3.

โดยการสอบ NT นี้ มีข้อสอบที่ใช้มาตรฐานเดียวกันกับการทดสอบนานาชาติ (PISA) ซึ่งเน้นการทดสอบใน 2 ด้าน ได้แก่ ความสามารถพื้นฐานด้านการอ่าน และ ด้านความสามารถทางคณิตศาสตร์

โดยบัดนี้ได้ประกาศผลการสอบออกมาแล้ว

ผลสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2565 สอบปี 2566