แจ้ง วันเวลา สถานที่สอบครู กทม. ครั้งที่ 1/2565

แจ้ง วันเวลา สถานที่สอบครู กทม. ครั้งที่ 1/2565

สถานที่สอบ กทม. ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2565

วัน เวลา สถานที่สอบ และวิธีปฏิบัติของผู้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2565

สถานที่สอบ กทม. ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2565

รายละเอียดและวันเวลา สถานที่สอบครู กทม. ครั้งที่ 1/2565 สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร มีดังนี้

วัน เวลา สถานที่สอบ และวิธีปฏิบัติของผู้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2565

วัน/เวลา วิชาที่สอบ

กรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1:2565
กรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1:2565

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม