ตัวอย่างการเขียนขอทุนการศึกษา

ตัวอย่างการเขียนขอทุนการศึกษา

โดยพื้นฐานครอบครัวแล้ว ครอบครัวข้าพเจ้ามีฐานะยากจน ข้าพเจ้ามีพี่ชาย 1 คน มีบิดาและดามารดาของข้าพเจ้าทำอาชีพเกษตรกรรม เป็นอาชีพหลัก ซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนในพื้นที่นั้น และมีอาชีพรับจ้างทั่วไปมีรายได้ไม่มาก  แต่ก็สามารถส่งลูกเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาได้ โดยขณะที่ข้าพเจ้ากำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา ข้าพเจ้าได้รับโอกาสพิจารณาทุนการศึกษาในฐานะที่เป็นนักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์ครอบครัว ของข้าพเจ้าดีใจมากเพราะว่าเวลานั้นเงินทุนที่ได้มาช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวได้ไม่มากก็น้อย

บิดามารดาของข้าพเจ้าสั่งสอนของพระเจ้าเสมอว่า อย่าลืมบุญคุณกับผู้มีอุปการะและเมื่อถึงเวลาควรทดแทนไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง ซึ่งข้าพเจ้าได้จดจำและนำมาปฏิบัติเมื่อมีโอกาสและข้าพเจ้าไม่ได้รอความหวังจากกองทุนเพียงอย่างเดียว ข้าพเจ้ายังใช้เวลาในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ และวันปิดเทอม ข้าพเจ้าและพี่น้องใช้เวลาในการช่วยบิดามารดา ในการทำไร่ทำสวน รับจ้างทั่วไปเพื่อนำเงินมาจุนเจือครอบครัว ในช่วงระยะเวลาของการเปิดเทอม ต้องมีค่าใช้จ่ายอุปกรณ์การเรียนชุดนักเรียน บิดามารดาต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า 

มาในครั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับทุนการศึกษา ข้าพเจ้าจะใช้ทุนที่ได้รับมาอย่างประหยัด ให้คุ้มค่ากับผู้มีอุปการะที่ให้มาโดยจะนำไปฝากไว้กับธนาคาร โดยให้บิดามารดาของข้าพเจ้า เป็นผู้ดูแลเมื่อถึงเวลาจะใช้จะไปถอนออกมา ข้าพเจ้าจะใช้เงินในการเรียนให้สูงที่สุด หากข้าพเจ้าได้รับทุนการศึกษา ข้าพเจ้าหวังว่าชีวิตของข้าพเจ้าจะดีขึ้น และข้าพเจ้าจะไม่ลืมพระคุณของกองทุนนี้เลย ข้าพเจ้าสัญญาว่า เมื่อมีโอกาสข้าพเจ้าจะตอบแทนสังคมและเป็นบุคคลที่ดีเป็นบุคคลตัวอย่างกับรุ่นน้องต่อไป…