การตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง 2566 ล่าสุด ง่ายๆ ได้ที่นี่

ใกล้เลือกตั้งเข้ามาแล้ว วันนี้ส้มป่อยดอทคอม มีสาระดีๆ มาฝากเรื่องการตรวจสอบรายละเอียดผู้มีสิทธิไปเลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)

  • ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง นอกเขต (การเลือกตั้ง ส.ส.)
  • ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง นอกราชอาณาจักร (การเลือกตั้ง ส.ส.)
  • ตรวจสอบการลงทะเบียนใช้สิทธิล่วงหน้า นอกเขต และนอกราชอาณาจักร (การเลือกตั้ง ส.ส.)
  • แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ทางอิเล็กทรอนิกส์

การตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง 2566 ผ่านระบบการเลือกตั้ง

การตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง 2566 ล่าสุด ง่ายๆ ได้ที่นี่

การตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง 2566

เช็กสิทธิเลือกตั้ง 2566 ก่อนเข้าคูหา 14 พฤษภาคม 2566 นี้ ผู้ที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วไป ที่ไม่ได้ลงทะเบียน ทั้งในเขตและนอกเขต หรือลงทะเบียน เลือกตั้งล่วงหน้า สามารถเข้าตรวจสอบ เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร สามารถรายชื่อผู้มีสิทธิได้

โดยเข้าตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิได้ทันที เริ่มภายใน 18 เมษายน 2566 เป็นต้นไป เช็กสิทธิผ่านระบบออนไลน์ ง่ายๆ ไม่กี่คลิก ที่เว็บไซต์ สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง www.bora.dopa.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง

เพียงกรอเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

  • แสดงรายชื่อที่ตนมีสิทธิ
  • แสดงวันที่เลือกตั้ง
  • แสดงจังหวัดและเขตที่มีสิทธิ
  • แสดงสถานที่ที่จะไปใช้สิทธิ

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย