ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 2/2566

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 2/2566

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 2/2566

การสอบบาลีสนามหลวง หมายถึง การสอบไล่เพื่อวัดผลบาลีเพื่อเลื่อนชั้นเปรียญธรรมประจำปีของชาติ พระสงฆ์เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวงมีหน้าที่วางแผน, วางนโยบาย, ประเมินและดำเนินการเพื่อให้การศึกษาของสงฆ์ตามหลักสูตรเปรียญธรรมของชาติมีประสิทธิภาพและคุณภาพ

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบบาลีสนามหลวง

การจัดสอบวัดผลบาลีสนามหลวงนั้น จัดให้มีการสอบปีละ 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 จะตรงกับวันขึ้น 2, 3 ค่ำ เดือน 3 จัดสอบเปรียญธรรม 6- 7 และวันขึ้น 4, 5, 6 ค่ำ เดือน 3 จัดสอบเปรียญธรรม 8-9 ครั้งที่ 2 ตรงกับวันแรม 10, 11, 12 ค่ำ เดือน 3 จัดสอบประโยค 1-2 ถึงเปรียญธรรม 5 ประโยค วันนี้ส้มป่อยเลยมีข่าวประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 2/2566 มาฝากทุกท่าน

ที่มา www.infopali.net