ข่าวสาร

เช็กสนามสอบ TCAS สอบ TGAT และ TPAT ปีการศึกษา 2566 ได้ที่นี่

TCAS คืออะไร

TCAS คือระบบกลางในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ด้วยการสอบวิชาต่าง ๆ เพื่อนำคะแนนที่ได้ไปยื่นต่อคณะหรือมหาวิทยาลัยที่สนใจ โดยการสอบด้วยระบบการคัดเลือกกลางนี้ แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ

TGAT (แบบทดสอบความถนัดทั่วไป)

ประกอบด้วย การสื่อสารภาษาอังกฤษ การคิดอย่างมีเหตุผล และสมรรถนะการทำงาน

TPAT (แบบทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ) 

TPAT1 (วิชาเฉพาะ กสพท)

TPAT2 (ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์)

TPAT3 (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์)

TPAT4 (ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์)

TPAT5 (ความถนัดครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์)

A-Level (แบบทดสอบวัดความรู้เชิงวิชาการ) 

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (Math1)

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (Math2)

วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Sci)

ฟิสิกส์ (Phy)

เคมี (Che)

ชีววิทยา (Bio)

สังคมศึกษา (Soc)

ภาษาไทย (Thai)

ภาษาอังกฤษ (Eng)

ภาษาที่ 3 คือ ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น เกาหลี จีน บาลี และสเปน

โดยแต่ละคณะ แต่ละมหาวิทยาลัย จะต้องการสัดส่วนคะแนนสอบเหล่านี้ที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ course.mytcas.com หรือตามโครงการรับสมัครของแต่ละมหาวิทยาลัย

เช็กสนามสอบ TCAS สอบ TGAT และ TPAT ปีการศึกษา 2566 ได้ที่นี่

สนามสอบ กรุงเทพฯ และปริมณฑล

 1. เขตดุสิต  ราชวินิต มัธยม 
 2. เขตราชเทวี  ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 
 3. เขตสาทร  วัดสุทธิวราราม   
 4. ปทุมวัน  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 5. เขตจตุจักร  สารวิทยา 
 6. เขตจตุจักร  หอวัง     
 7. เขตดอนเมือง  โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง   
 8. เขตลาดพร้าว  สตรีวิทยา ๒ 
 9. เขตสายไหม  ฤทธิยะวรรณาลัย    
 10. เขตหลักสี่  ราชวินิตบางเขน 
 11. บางเขน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(บางเขน)
 12. เขตดินแดง  เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากุนนที 
 13. เขตดินแดง  สุรศักดิ์มนตรี   
 14. เขตวัฒนา  มัธยมวัดธาตุทอง
 15. เขตวัฒนา  สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)  
 16. เขตวัฒนา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 17. เขตจอมทอง  มัธยมวัดสิงห์  
 18. เขตจอมทอง  โรงเรียนวัดราชโอรส 
 19. เขตตลิ่งชัน  โพธิสารพิทยากร
 20. เขตธนบุรี  ศึกษานารี
 21. เขตบางขุนเทียน  รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน  
 22. เขตภาษีเจริญ  วัดนวลนรดิศ
 23. เขตราษฎร์บูรณะ  บางปะกอกวิทยาคม  
 24. เขตราษฎร์บูรณะ  วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
 25. ทุ่งครุ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   
 26. เขตบางกะปิ  โรงเรียนบางกะปิ     
 27. เขตบึงกุ่ม  บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒   
 28. เขตมีนบุรี  เศรษฐบุตรบำเพ็ญ
 29. เขตมีนบุรี  สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 
 30. เขตสวนหลวง  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
 31. เขตสะพานสูง  เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
 32. ลาดกระบัง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    
 33. สาทร  วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
 34. ดุสิต มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
 35. สนามสอบ จ.ปทุมธานี 
 36. ปทุมวิไล
 37. คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
 38. ธัญบุรี
 39. สายปัญญารังสิต
 40. ธัญรัตน์
 41. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต
 42. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สนามสอบ จ.สมุทรปราการ 

 1. เทพศิรินทร์สมุทรปราการ
 2. สตรีสมุทรปราการ
 3. โรงเรียนสมุทรปราการ

สนามสอบ จ.นนทบุรี

 1.  โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
 2. เทพศิรินทร์ นนทบุรี
 3. โรงเรียนปากเกร็ด
 4. สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
 5. สตรีนนทบุรี

สนามสอบ จ.สมุทรสาคร

 1.  โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

ภาคกลาง

สนามสอบ จ.อุทัยธานี

 1. อุทัยวิทยาคม

สนามสอบ จ.ชัยนาท

 1. ชัยนาทพิทยาคม

สนามสอบ จ.สมุทรสงคราม

 1. ถาวรานุกูล

สนามสอบ จ.สิงห์บุรี

 1. โรงเรียนสิงห์บุรี

สนามสอบ จ.อ่างทอง

 1. อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

สนามสอบ จ.พิษณุโลก 

 1. มหาวิทยาลัยนเรศวร

สนามสอบ จ.นครสวรรค์

 1. ตาคลีประชาสรรค์
 2. โรงเรียนนครสวรรค์
 3. นวมินทราชูทิศ มัชฌิม

สนามสอบ จ.ลพบุรี 

 1. พิบูลวิทยาลัย
 2. สนามสอบ จ.เพชรบูรณ์
 3. เพชรพิทยาคม
 4. วิทยานุกูลนารี
 5. หล่มสักวิทยาคม

สนามสอบ จ.สระบุรี  

 1. โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

สนามสอบ จ.พระนครศรีอยุธยา 

 1. โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
 2. โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

สนามสอบ จ.กำแพงเพชร

 1. โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

ภาคตะวันตก

สนามสอบ จ.นครปฐม

 1. โรงเรียนราชินีบูรณะ
 2. พระปฐมวิทยาลัย
 3. ศรีวิชัยวิทยา
 4. วัดไร่ขิงวิทยา
 5. มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

สนามสอบ จ.ราชบุรี 

 1. เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

สนามสอบ จ.ประจวบคีรีขันธ์

 1. ประจวบวิทยาลัย

สนามสอบ จ.สุพรรณบุรี

 1. กรรณสูตศึกษาลัย
 2. สงวนหญิง

สนามสอบ จ.กาญจนบุรี 

 1. รร.กาญจนานุเคราะห์
 2. เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

สนามสอบ จ.เพชรบุรี

 1. เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

ภาคตะวันออก

สนามสอบ จ.ชลบุรี 

 1. โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
 2. พนัสพิทยาคาร
 3. ชลกันยานุกูล
 4. ชลราษฎรอำรุง
 5. สาธิต พิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา
 6. โรงเรียนศรีราชา

สนามสอบ จ.ระยอง 

 1. แกลง วิทยสถาวร
 2. ระยองวิทยาคม
 3. โรงเรียนวัดป่าประดู่
 4. มัธยมตากสินระยอง

สนามสอบ จ.ปราจีนบุรี 

 1. กบินทร์วิทยา
 2. ปราจิณราษฎรอำรุง
 3. ปราจีนกัลยาณี

สนามสอบ จ.ฉะเชิงเทรา

 1. ปราจีนกัลยาณี
 2. เบญจมราชรังสฤษฎิ์

สนามสอบ จ.จันทบุรี

 1. เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
 2. ศรียานุสรณ์

สนามสอบ จ.ตราด

 1. ตราษตระการคุณ

สนามสอบ จ.นครนายก

 1. นครนายกวิทยาคม

สนามสอบ จ.สระแก้ว

 1. โรงเรียนสระแก้ว
 2. โรงเรียนอรัญประเทศ

ภาคใต้

สนามสอบ จ.สุราษฎร์ธานี

 1. โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
 2. สุราษฎร์พิทยา

สนามสอบ จ.กะบี่

 1. โรงเรียนเมืองกระบี่
 2. อำมาตย์พานิชนุกูล

สนามสอบ จ.ชุมพร

 1. ศรียาภัย

สนามสอบ จ.นราธิวาส

 1. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

สนามสอบ จ.พังงา

 1. ดีบุกพังงาวิทยายน

สนามสอบ จ.ยะลา

 1. คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
 2. สตรียะลา

สนามสอบ จ.ระนอง

 1. พิชัยรัตนาคาร

สนามสอบ จ.สตูล

 1. พิมานพิทยาสรรค์
 2. สตูลวิทยา

สนามสอบ จ.นครศรีธรรมราช 

 1. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สนามสอบ จ.สงขลา (หาดใหญ่)

 1. โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี
 2. โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
 3. หาดใหญ่วิทยาลัย
 4. หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
 5. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สนามสอบ จ.สงขลา (เมืองสงขลา)

 1. มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
 2. วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

สนามสอบ จ.ภูเก็ต

 1. ภูเก็ตวิทยาลัย
 2. สตรีภูเก็ต

สนามสอบ จ.พัทลุง

 1. โรงเรียนพัทลุง
 2. สตรีพัทลุง

สนามสอบ จ.ปัตตานี

 1. เดชะปัตตนยานุกูล
 2. เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
 3. สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ภาคอีสาน

สนามสอบ จ.ขอนแก่น 

 1. ชุมแพศึกษา
 2. โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
 3. แก่นนครวิทยาลัย
 4. ขอนแก่นวิทยายน
 5. ขามแก่นนคร
 6. มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 7. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สนามสอบ จ.อุดรธานี  

 1. สตรีราชินูทิศ
 2. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา
 3. อุดรพิทยานุกูล
 4. ประจักษ์ศิลปาคาร

สนามสอบ จ.ร้อยเอ็ด

 1. ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
 2. สตรีศึกษา

สนามสอบ จ.หนองคาย

 1. ปทุมเทพวิทยาคาร

สนามสอบ จ.หนองบัวลำภู

 1. หนองบัวพิทยาคาร

สนามสอบ จ.อุบลราชธานี 

 1. เดชอุดม
 2. มัธยมตระการพืชผล
 3. พิบูลมังสาหาร
 4. นารีนุกูล
 5. เบ็ญจะมะมหาราช
 6. ลือคำหาญวารินชำราบ
 7. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สนามสอบ จ.สกลนคร 

 1. สกลราชวิทยานุกูล

สนามสอบ จ.อำนาจเจริญ

 1. โรงเรียนอำนาจเจริญ

สนามสอบ จ.นครราชสีมา 

 1. บุญวัฒนา
 2. ราชสีมาวิทยาลัย
 3. สุรนารีวิทยา
 4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สนามสอบ จ.ศรีสะเกษ 

 1. กันทรลักษ์วิทยา
 2. ขุขันธ์
 3. ศรีสะเกษวิทยาลัย
 4. สตรีสิริเกศ

สนามสอบ จ.ชัยภูมิ 

 1. ชัยภูมิภักดีชุมพล

สนามสอบ จ.บุรีรัมย์  

 1. บุรีรัมย์พิทยาคม

สนามสอบ จ.กาฬสินธุ์ 

 1. กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
 2. อนุกูลนารี

สนามสอบ จ.เลย  

 1. เลยพิทยาคม

สนามสอบ จ.ยโสธร

 1. ยโสธรพิทยาคม

สนามสอบ จ.มหาสารคาม 

 1. สารคามพิทยาคม
 2. ผดุงนารี
 3. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สนามสอบ จ.สุรินทร์

 1. สุรวิทยาคาร

สนามสอบ จ.นครพนม 

 1. ปิยะมหาราชาลัย
 2. มหาวิทยาลัยนครพนม

สนามสอบ จ.มุกดาหาร 

 1. โรงเรียนมุกดาหาร

ภาคเหนือ

สนามสอบ จ.เชียงใหม่ 

 1. กาวิละวิทยาลัย
 2. มงฟอร์ตวิทยาลัย
 3. ยุพราชวิทยาลัย
 4. วัฒโนทัยพายัพ
 5. วารีเชียงใหม่
 6. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 7. มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สนามสอบ จ.เชียงราย  

 1. ดำรงราษฎร์สงเคราะห์
 2. โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

สนามสอบ จ.แพร่ 

 1. โรงเรียนนารีรัตน์จังหว้ดแพร่

สนามสอบ จ.น่าน 

 1. สตรีศรีน่าน

สนามสอบ จ.ลำปาง 

 1. บุญวาทย์วิทยาลัย
 2. ลำปางกัลยาณี

สนามสอบ จ.อุตรดิตถ์

 1. อุตรดิตถ์ดรุณี

สนามสอบ จ.แม่ฮ่องสอน

 1. ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ

สนามสอบ จ.ลำพูน

 1. จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

สนามสอบ จ.พะเยา

 1. ดอกคำใต้วิทยาคม
 2. เชียงคำวิทยาคม

สนามสอบ จ.ตาก

 1. สรรพวิทยาคม
 2. โรงเรียนตากพิทยาคม

สนามสอบ จ.สุโขทัย

 1. สุโขทัยวิทยาคม
 2. สวรรค์อนันต์วิทยา

สนามสอบ จ.พิษณุโลก

 1. มหาวิทยาลัยนเรศวร

สนามสอบ จ.กำแพงเพชร

 1. กำแพงเพชรพิทยาคม

สนามสอบ จ.เพชรบูรณ์

 1. เพชรพิทยาคม
 2. วิทยานุกูลนารี
 3. หล่มสักวิทยาคม

สนามสอบ จ.พิจิตร

 1. โรงเรียนตะพานหิน
 2. พิจิตรพิทยาคม

ส้มป่อย ดอทคอม

ส้มป่อยดอทคอม เว็บบล็อกข่าวสารการศึกษา สำหรับผุ้ที่สนใจศึกษาต่อ อัพเดทข่าวสดใหม่ทุกวัน พบกับข่าวสารการศึกษาต่อที่ครบเครื่องที่สุด แนะนำสถาบันการศึกษาต่อ ไม่พลาดทุกข้อมูลที่คุณต้องรู้

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button