ดาวน์โหลดข้อสอบกลางภาค ปลายภาค ป.1-6 ครบทุกวิชา

ดาวน์โหลดข้อสอบกลางภาค ปลายภาค ป.1-6 ครบทุกวิชา
ดาวน์โหลดข้อสอบกลางภาค ปลายภาค ป.1-6 ครบทุกวิชา

ดาวน์โหลดข้อสอบกลางภาค ปลายภาค ป.1-6 ครบทุกวิชา

ดาวน์โหลด ข้อสอบปลายภาค และกลางภาค เทอม 1-2 ข้อสอบ ป.1 – ป.6 พร้อมเฉลย ที่มีการอัพเดทตามตัวชี้วัดหลักสูตรใหม่ ปี พ.ศ.2564 ตามมาตรฐาน ที่คุณครูสามารถดาวน์ไปใช้ในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เลย

ตัวอย่างไฟล์ข้อสอบกลางภาค ปลายภาค ป.1-6 จาก Google Drive

ดาวน์โหลดข้อสอบกลางภาค ปลายภาค ป.1-6 ครบทุกวิชา

ดาวน์โหลดข้อสอบกลางภาค ปลายภาค ป.1-6 ครบทุกวิชา จากลิงก์ด้านล่าง