มาแล้ว ทุนรัฐบาลสหราชอาณาจักร ประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2022/2023

มาแล้ว ทุนรัฐบาลสหราชอาณาจักร ประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2022/2023

มาแล้ว ทุนรัฐบาลสหราชอาณาจักร ประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2022/2023

ทุนรัฐบาลสหราชอาณาจักร Chevening Scholarships & Chevening British Library Fellowships เปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อปริญญาโทและผู้สนใจโครงการฝึกอบรมหอสมุดแห่งชาติอังกฤษ ณ สหราชอาณาจักร ประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2022/2023 ประกอบด้วยทุนการศึกษา 2 ประเภท ได้แก่

1. Chevening Scholarships ทุนการศึกษาเต็มจำนวน ระดับปริญญาโท ระยะเวลา 1 ปี
2. Chevening British Library Fellowships ทุนฝึกอบรมหอสมุดแห่งชาติอังกฤษ สาขา Manuscript Textiles in the Southeast Asian Collections โดย Asian and African Collections Department ระยะเวลา 1 ปี

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและยื่นใบสมัคร ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564
1. เอกสารแนบ 1 – Chevening in 2021
2. เอกสารแนบ 2 – 2022-23 Chevening Fellowship at the British Library
3. เว็บไซต์ www.chevening.org/apply