ชีทสรุป ข้อสอบเข้า ม.1 ฟรี หลายวิชาดาวน์โหลดได้เลย

ชีทสรุป ข้อสอบเข้า ม.1 ฟรี หลายวิชาดาวน์โหลดได้เลย

โจทย์พิเศษ ข้อสอบดีๆ หลายวิชา ป.6 สอบเข้า ม.1 โดยรวบรวมข้อสอบพื้นฐานจนถึงขั้นประยุกต์ทุกแง่มุมมาเฉลยอย่างละเอียด พร้อมแง่คิดที่ไม่ควรมองข้าม การเตรียมสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 พร้อมเฉลยและวิธีคิดอย่างละเอียด อ่านเข้าใจง่าย ให้น้องๆ นักเรียนได้ฝึกทำโจทย์ข้อสอบ เพื่อเพิ่มทักษะทางวิชาต่างๆ และเตรียมความพร้อม เพิ่มความมั่นใจในการสอบได้เป็นอย่างดี

ชีทสรุปข้อสอบเข้า ม.1 มีดังนี้

ข้อสอบเข้า ม.1 วิชาคณิตศาสตร์

ข้อสอบเข้า ม.1 วิชาภาษาไทย

ข้อสอบเข้า ม.1 วิชาวิทยาศาสตร์

แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน ม.1 (วิชาวิทยาศาสตร์)

แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ – วิชาวิทยาศาสตร์ ม.1 (ชุดที่ 1)

ข้อสอบเข้า ม.1 วิชาสังคม

ข้อสอบเข้า ม.1 วิชาประวัติศาสตร์

แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน ม.1 (วิชาประวัติศาสตร์)

ข้อสอบเข้า ม.1 วิชาเศรษฐศาสตร์

แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน ม.1 (วิชาเศรษฐศาสตร์)

ข้อสอบเข้า ม.1 วิชาหน้าที่พลเมือง

แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน ม.1 (วิชาหน้าที่พลเมือง)

ข้อสอบเข้า ม.1 วิชาภูมิศาสตร์

แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน ม.1 (วิชาภูมิศาสตร์)

ข้อสอบเข้า ม.1 วิชาอาเซียนศึกษา

แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน (วิชาอาเซียนศึกษา ม.1)

ข้อสอบเข้า ม.1 วิชาพระพุทธศาสนา

แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน ม.1 (วิชาพระพุทธศาสนา)

ข้อสอบเข้า ม.1 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน ม.1 (วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี)