คู่มือการใช้โปรแกรมการสอบ แข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 2566

คู่มือการใช้โปรแกรมบริหารจัดการฐานข้อมูลนักเรียน ในการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล

โปรแกรมการจัดการระบบการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ใช้ในการบริหารจัดการในระดับ ศูนย์สอบ ของสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยวิธีสมัคร ออนไลน์ ระบบจะดำเนินการบันทึกข้อมูลคะแนน วิเคราะห์ผลและประกาศผลการสอบในรอบแรก (ระดับเขต พื้นที่การศึกษา) และการจัดการแข่งขันในรอบสอง (ระดับประเทศ) ซึ่งศูนย์สอบ

คู่มือการใช้โปรแกรม สอบ นานาชาติ
คู่มือการใช้โปรแกรม สอบ นานาชาติ

คู่มือการใช้โปรแกรมการสอบ แข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 2566 จากลิงก์ด้านล่าง