เชิญดาวน์โหลดข้อสอบเข้า ม.1 จาก สสวท. ป.6 ปี 54-64

เชิญดาวน์โหลดข้อสอบเข้า ม.1 จาก สสวท. ป.6 ปี 54-64

เชิญดาวน์โหลดข้อสอบเข้า ม.1 จาก สสวท.

เชิญดาวน์โหลดข้อสอบเข้า ม.1 จาก สสวท. ป.6 ปี 54-64 นำไปศึกษาและทดลองฝึกฝนในการทำข้อสอบบ่อยๆ ทำให้เรามีสกิลในการทำข้อสอบ เพื่อเข้าเรียนต่อ ม.1 ในโรงเรียนตามที่เราตั้งใจไว้ ข้อสอบนี้เป็นของ สสวท. โดยทางส้มป่อยดอทคอม ขอนำมาเผยแพร่ให้เพื่อนๆ ได้ดาวน์โหลดไปฝึกฝนทำข้อสอบกันจ้า

ข้อสอบเก่าสสวท. ป.6 ปี 54-64

คลังข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ประจำปี 2554 (เฉลยคำตอบ)     ประจำปี 2555 (เฉลยคำตอบ)

ประจำปี 2556 (เฉลยคำตอบ)     ประจำปี 2557  (เฉลยคำตอบ)

ประจำปี 2558 (เฉลยคำตอบ)     ประจำปี 2559 (เฉลยคำตอบ)

ประจำปี 2560 -แบ่งพาร์ท

P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 (เฉลยคำตอบ)  ประจำปี 2561 (เฉลยคำตอบ)

ประจำปี 2562 (เฉลยคำตอบ)          ประจำปี 2563 (เฉลยคำตอบ)

ประจำปี 2564 (เฉลยคำตอบ)

คลังข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ประจำปี 2554 (เฉลยคำตอบ)      ประจำปี 2555 (เฉลยคำตอบ)

ประจำปี 2556 (เฉลยคำตอบ)      ประจำปี 2557  (เฉลยคำตอบ)

ประจำปี 2558 (เฉลยคำตอบ)      ประจำปี 2559  (เฉลยคำตอบ)

ประจำปี 2560 (เฉลยคำตอบ)      ประจำปี 2561  (เฉลยคำตอบ)

ประจำปี 2562 (เฉลยคำตอบ)      ประจำปี 2563 (เฉลยคำตอบ)

 ประจำปี 2564 (เฉลยคำตอบ)

ที่มา สสวท.