บทความ

ขั้นตอนการเริ่มทำวิจัยสำหรับนักศึกษา

ขั้นตอนการเริ่มทำวิจัยสำหรับนักศึกษา

ในการทำวิจัยเพื่อหาคำตอบหรือค้นคว้าหาวิธีการที่ดีที่สุดในการศึกษาจะต้องทำความเข้าใจกับขั้นตอนการทำวิจัยเสียก่อน เพื่อให้ผู้วิจัยสามารถดำเนินการทำวิจัยได้อย่างถูกต้อง และครบถ้วนชัดเจน รวมถึงการเรียนรู้หลักการทำวิจัยยังช่วยให้ผู้วิจัยหรือบุคคลที่ต้องการศึกษาสามารถตรวจสอบและติดตามผลการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย

ขั้นตอนการเริ่มทำวิจัยสำหรับนักศึกษา

เริ่มทำวิจัย สำหรับนักศึกษา

ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

จัดหมวดหมู่โดยแยกตามคีย์เวิร์ด (แนวคิดทฤษฎี ประชากร สถานที่) โดยดูที่ชื่อเรื่อง

สรุปเป็นนิยามศัพท์จากแนวคิดและทฤษฎี

วิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎี เช่น ข้อดี ข้อเสีย และสรุปเป็นองค์ประกอบตัวแปร

สังเคราะห์งานวิจัยเพื่อให้ได้ความสัมพันธ์ของตัวแปร

สร้างกรอบแนวความคิด เมื่อได้นิยามศัพท์เฉพาะและนำไปสร้างเครื่องมือในการวิจัย


โดยขั้นตอนการทำวิจัยเบื้องต้นที่จะกล่าวถึงนี้ในบทความนี้ จะมีด้วยกัน 10 ขั้นตอน ซึ่งผู้วิจัยสามารถศึกษาและปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม ดังนี้ 

  1. การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัย
  2. กำหนดหัวข้อปัญหางานวิจัย
  3. กำหนดวัตถุประสงค์งานวิจัย
  4. ตั้งกรอบแนวคิดของงานวิจัย
  5. เก็บข้อมูลงานวิจัย
  6. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูล
  7. แปลผลการวิจัย
  8. เสนอแนะผลการวิจัย
  9. เขียนเอกสารอ้างอิง
  10. เผยแพร่ผลการวิจัย

ส้มป่อย ดอทคอม

ส้มป่อยดอทคอม เว็บบล็อกข่าวสารการศึกษา สำหรับผุ้ที่สนใจศึกษาต่อ อัพเดทข่าวสดใหม่ทุกวัน พบกับข่าวสารการศึกษาต่อที่ครบเครื่องที่สุด แนะนำสถาบันการศึกษาต่อ ไม่พลาดทุกข้อมูลที่คุณต้องรู้

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button