ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีทุนการศึกษาต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาให้มีการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมและสามารถสำเร็จการศึกษาได้ครบถ้วนทุกคนในทุก ๆ ระดับชั้น ทั้งนี้ จะมีทั้งทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ทุนส่งเสริมการศึกษา ทุนภายนอกจากบุคคลหรือบริษัท ทุนรางวัลหรือบทความ และทุนสงเคราะห์จ้างนักศึกษาทำงาน

ซึ่งทุนสงเคราะห์จ้างนักศึกษาทำงานเป็นทุนที่น่าสนใจมาก โดยจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานทุน วินัย และสวัสดิการนักศึกษา อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต satu.colorpack.net

หรือจะดาวน์โหลดใบสมัครสำหรับทุนสงเคราะห์จ้างนักศึกษา ได้ที่นี่ Download