ทุน สควค. ป.โท ปี 2566 รับสมัคร 75 ทุน จบแล้วเป็นข้าราชการครู ทันที

ทุน สควค. ป.โท ปี 2566 รับสมัคร 75 ทุน จบแล้วเป็นข้าราชการครู ทันที
ทุน สควค. ป.โท ปี 2566 รับสมัคร 75 ทุน จบแล้วเป็นข้าราชการครู ทันที

ข่าวดี! สำหรับน้อง ๆ นักศึกษาจบใหม่ หรือกำลังจะจบ ในหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง นะครับ เพราะทางสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กำลังเปิดรับสมัครทุน สควค.ระดับปริญญาโท จำนวน 75 ทุนด้วยกันครับ รายละเอียดต่าง ๆ ติดตามได้ดังนี้

ทุนโครงการ สควค. ระยะที่ 4 ประเภท 2 ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2566

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ สควค. ระยะที่ 4 ประเภท 2 ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2566 ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร รวมจำนวน 75 ทุน ครอบคลุม 6 หลักสูตร ดังรายการ (1) – (6) โดยสามารถติดตามประกาศการรับสมัครของแต่ละหลักสูตรได้ดังลิงค์ที่ให้ไว้ตอนท้าย
(1) กศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ม.มหาสารคาม (ประกาศการรับสมัคร)
(2) กศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ม.ทักษิณ (ประกาศการรับสมัคร)

(3) กศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา (ประกาศการรับสมัคร)
(4) กศ.ม. เทคโนโลยีดิจิตัลเพื่อการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา (ประกาศการรับสมัคร)
(5) ค.ม. คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏมหาสารคาม (ประกาศการรับสมัคร)

ประกาศแล้ว! ทุน สควค. ป.โท ปี 2566 รับสมัคร 75 ทุน

ดาวน์โหลดรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
   – ประกาศรับสมัคร ทุนสควค. ป.โท ปีการศึกษา 2566 คลิกที่นี่

   – คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัคร ทุนสควค. ป.โท ปีการศึกษา 2566 คลิกที่นี่
   – กรอกข้อมูลเพื่อสร้างใบสมัคร ทุน สควค. ป.โท ปีการศึกษา 2566 คลิกที่นี่