ข้อสอบและตัวอย่างข้อสอบ TCAS66

โครงสร้างข้อสอบและตัวอย่างข้อสอบ (ปรับปรุงล่าสุด 12 ก.ย. 65 • A-Level 89)

โครงสร้างข้อสอบและตัวอย่างข้อสอบ (ดาวน์โหลด)

อ้างอิง https://blueprint.mytcas.com