ทุนการศึกษา

เปิดรับสมัครนักเรียนทุน พสวท. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566

เปิดรับสมัครนักเรียนทุน พสวท. ระดับ ม.6 ปีการศึกษา 2566

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีพันธกิจหลักในการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566
– นักเรียนที่กำลังศึกษาด้วยทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)
– นักเรียนในโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ)
– นักเรียนที่มีศักยภาพสูงในด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในสถานศึกษาทั่วประเทศ

– เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ระดับอุดมศึกษาในประเทศ ประจำปีการศึกษา 2567 เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในคณะวิทยาศาสตร์ หรือ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยศูนย์ พสวท. ทั้ง 10 แห่ง จำนวนไม่เกิน 60 ทุน

ตามประกาศรับสมัคร ของ สสวท. 
https://drive.google.com/file/d/1g7n6Y2jCv1bY3HTeDp75ganucvpOcffT/edit

สามารถสมัครเพื่อรับทุน พสวท. ระดับอุดมศึกษาในประเทศ ประจำปีการศึกษา 2567 ผ่านระบบ TCAS67 ‼️และเข้ารับการคัดเลือกตามประกาศ และวันเดือนปี ที่มหาวิทยาลัยที่เป็นศูนย์ พสวท. ทั้ง 10 แห่งกำหนด

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ดังนี้
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.admissions.chula.ac.th
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล https://tcas.mahidol.ac.th
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ https://admission.ku.ac.th
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร https://admission.su.ac.th/
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ https://admission.reg.cmu.ac.th/apply.php
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร https://www.admission.nu.ac.th
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://admissions.kku.ac.th
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี http://sutgateway.sut.ac.th/admissions
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ https://www.sci.psu.ac.th/tcas67
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ https://entry.wu.ac.th
ติดต่อสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี http://dpst.ipst.ac.th/ หรือโทรศัพท์ 02-3924021 ต่อ 3255, 3257

เปิดรับสมัครนักเรียนทุน พสวท. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566

ส้มป่อย ดอทคอม

ส้มป่อยดอทคอม เว็บบล็อกข่าวสารการศึกษา สำหรับผุ้ที่สนใจศึกษาต่อ อัพเดทข่าวสดใหม่ทุกวัน พบกับข่าวสารการศึกษาต่อที่ครบเครื่องที่สุด แนะนำสถาบันการศึกษาต่อ ไม่พลาดทุกข้อมูลที่คุณต้องรู้

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button