ทุนการศึกษา

ครูรักษ์ถิ่น 2567 มหาลัยใดเข้าร่วมบ้างเช็กได้ที่นี่

ครูรักษ์ถิ่น 2567 มหาลัยใดเข้าร่วมบ้างเช็กได้ที่นี่

โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น เป็นโครงการที่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จัดตั้งขึ้นมาเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา และส่งเสริมนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล ให้ได้เรียน “ครู” โดยเฉพาะหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หรือการประถมศึกษา และกลับไปปฏิบัติหน้าที่ครูในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล ซึ่งเป็นท้องถิ่นหรือภูมิลำเนาของตน ซึ่งโรงเรียนเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการดูแลให้ดำรงอยู่ต่อไปได้เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนในท้องถิ่น อย่างไรก็ตามพบว่า ปัญหาของโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล คือ ครูขอย้ายบ่อยเพราะไม่ใช่คนในท้องถิ่น และไม่มีครูมาทดแทน ครูจึงไม่พอกับชั้นเรียน โดยเฉพาะครูที่สอนระดับชั้นประถมศึกษา จึงเป็นที่มาของการพัฒนาโครงการ ครูรัก(ษ์)ถิ่น

มหาวิทยาลัยที่เปิดรับสมัครครูรักษ์ถิ่น 2567 ปีนี้

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

หลักสูตรการประถมศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

3.จำนวนรับทั้งหมด

1,500 ทุน  ปีละ 300 ทุน

4.คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 หรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ย 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีสัญชาติไทย
 • บิดา มารดา และผู้รับทุน ต้องอยู่ในภูมิสำเนาอยู่ในตำบลในโรงเรียน ตั้งอยู่ ผู้รับทุนจะไปบรรจุแต่งตั้งและปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • เป็นผู้ที่มีเจคคติที่มีต่อวิชาชีพครู และมีความประสงค์ที่จะเป็นครู ในพื้นที่ซึ่งเป้นท้องถิ่นของตน
 • คุณสมบัติอื่นตามคณะและสาขาระบุไว้

5. องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 • คุณสมบัติ
 • เกรดเฉลี่ย
 • แฟ้มสะสมงาน
 • การสอบสัมภาษณ์
 • โดยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง อาจจะมีการทดสอบข้อเขียน ตามมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประกาศอีกครั้ง

6.รายละเอียดของทุน

ทุนรวมมูลค่า 160,000 บาท/ปี ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษา ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี ค่าที่พัก ไม่เกิน 2,000 บาท/คน/เดือน ค่าครองชีพ 6,000 บาท/คน/เดือน ค่าตำราและอุปกรณ์การเรียน 2,000 บาท/คน/เดือน เมื่อเรียนจบ จะได้รับบรรจุในการเป็นข้าราชการครูเพื่อกลับไปสอนภูมิสำเนาตามที่น้องอาศัย 6 ปี

*ไม่คิดจะใช้ทุน ไม่แนะนำให้สมัคร ทางผู้ให้ทุนต้องการครูที่ไปสอนตอนน้องจบมากกว่าจำนวนนักศึกษาจบมาแล้วไม่ใช้ทุนนะ

*รายละเอียดต่างๆอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง

7.ค่าสมัครสอบ 
ฟรี

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • รายละเอียด ครูรักษ์ถิ่น ปีการศึกษา 2566 เบื้องต้น
  ดาวน์โหลด
 • บัญชีรายชื่อโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลที่ผู้รับทุน ตามโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพ โรงเรียนของชุมชน (โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น) จะไปบรรจุและแต่งตั้งหลังจบการศึกษาปี 2568
  ดาวน์โหลด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ www.eef.or.th/notice_category/teachereef

ส้มป่อย ดอทคอม

ส้มป่อยดอทคอม เว็บบล็อกข่าวสารการศึกษา สำหรับผุ้ที่สนใจศึกษาต่อ อัพเดทข่าวสดใหม่ทุกวัน พบกับข่าวสารการศึกษาต่อที่ครบเครื่องที่สุด แนะนำสถาบันการศึกษาต่อ ไม่พลาดทุกข้อมูลที่คุณต้องรู้

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button