ข่าวสาร

เปิดเทอม 2566 วันไหน เช็คปฏิทินการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. 2566

เปิดเทอม 2566 วันไหน เช็คปฏิทินการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. 2566

เปิดเทอม 2566 วันไหน พร้อมเช็คปฏิทินการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. 2566 หลังกระทรวงศึกษาธิการได้มอบนโยบายเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ และโรงเรียนพญาไท

ระบุว่า กล่าวว่า ในการเปิดภาคเรียนทั่วประเทศ ในวันที่ 15 พฤษภาคมนี้ ซึ่งก่อนเปิดภาคเรียนต้องมีการวางแผนรองรับการทำงานหลายเรื่องให้พร้อมกับเด็กทุกคน ทั้งด้านกายภาพและเรื่องของความปลอดภัยของสภาพร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะเรื่องของความปลอดภัย ถือเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ดำเนินการและเน้นย้ำมาโดยตลอด เพราะโรงเรียนมีหลายภูมิภาค หลายพื้นที่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ออกปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566

ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา 

 • รับสมัครวันที่ 12 – 16 ก.พ.2566
 • จับฉลาก และประกาศผล วันที่ 19 ก.พ.2566
 • มอบตัว วันที่ 26 ก.พ.2566 
 • เงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี) รับสมัคร วันที่ 12 – 16 ก.พ.2566 ประกาศผล และรายงานตัว 19 ก.พ.2566 มอบตัว 26 ก.พ.2566

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ป.1)

 • รับสมัคร 21 – 25 ก.พ.2566
 • จับฉลาก ประกาศผล และรายงานตัว 5 มี.ค.2566 มอบตัว 11 มี.ค.2566
 • เงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี) รับสมัคร 21 – 25 ก.พ.2566 ประกาศผลและรายงานตัว 5 มี.ค.2566 มอบตัว 11 มี.ค.2566

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1)

 • ยื่นความจำนง 29 มี.ค. – 4 เม.ย.2566
 • ประกาศผล 7 เม.ย.2566
 • มอบตัว 8 เม.ย.2566
 • สอบคัดเลือก (ถ้ามี) รับสมัคร 11-15 มี.ค.2566  สอบ/คัดเลือก 25 มี.ค.2566
 • ประกาศผลและรายงานตัว 29 มี.ค.2566
 • มอบตัว 1 เม.ย.2566
 •  ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) รับสมัคร 11 – 12 มี.ค.2566 สอบ/คัดเลือก 15 มี.ค.2566 ประกาศผลและรายงานตัว 16 มี.ค.2566 มอบตัว 1 เม.ย.2566
 •  เงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี) รับสมัคร 11 – 15 มี.ค.2566 สอบ/คัดเลือก 25 มี.ค.2566 ประกาศผลและรายงานตัว 29 มี.ค.2566 มอบตัว 1 เม.ย.2566
 •  จับฉลาก (ถ้ามี) รับสมัคร 11 – 15 มี.ค.2566 จับฉลาก 31 มี.ค.2566 ประกาศผลและรายงานตัว 31 มี.ค.2566 มอบตัว 1 เม.ย.2566

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) ที่เปิดสอน ม.ต้น และ ม.ปลาย นักเรียนที่จบ ม.3 เดิม

 • รับสมัครตามที่โรงเรียนกำหนด ประกาศผลและรายงานตัวตามที่โรงเรียนเดิมกำหนด
 • มอบตัว 2 เม.ย.2566 – สอบคัดเลือก (นักเรียนที่จบ ม.3 จากโรงเรียนอื่น และโรงเรียนเดิม)
 • รับสมัคร 11 – 15 มี.ค.2566
 • สอบ/คัดเลือก 26 มี.ค.2566 ประกาศผลและรายงานตัว 30 มี.ค.2566 มอบตัว 2 เม.ย.2566 
 • ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) รับสมัคร 11 – 12 มี.ค.2566 สอบ/คัดเลือก 16 มี.ค.2566 ประกาศผลและรายงานตัว 17 มี.ค.2566 มอบตัว 2 เม.ย.2566
 •  เงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี) รับสมัคร 11 – 15 มี.ค.2566 สอบคัดเลือก 26 มี.ค.2566 ประกาศผลและรายงานตัว 30 มี.ค.2566 มอบตัว 2 เม.ย.2566

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) ที่เปิดสอนเฉพาะ ม.ปลาย (ยกเว้นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา)

 • รับสมัคร 11 – 15 มี.ค.2566 สอบ/คัดเลือก 26 มี.ค.2566 ประกาศผลและรายงานตัว 30 มี.ค.2566 มอบตัว 2 เม.ย.2566
 •  ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) รับสมัคร 11 – 12 มี.ค.2566 สอบ/คัดเลือก 16 มี.ค.2566 ประกาศผลและรายงานตัว 17 มี.ค.2566 มอบตัว 2 เม.ย.2566
 •  เงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี) รับสมัคร 11-15 มี.ค.2566 สอบ/คัดเลือก 26 มี.ค.2566 ประกาศผลและรายงานตัว 30 มี.ค.2566 มอบตัว 2 เม.ย.2566

โรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษ  โรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ

 • รับสมัคร 9 ก.พ. – 2 มี.ค.2566 ประกาศผล 3 เม.ย.2566 รายงานตัวและมอบตัวภายใน 8 เม.ย.2566
 •  โรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส รับสมัคร 9 ก.พ. – 2 มี.ค.2566 สอบ/คัดเลือก 7 – 29 มี.ค.2566 ประกาศผล 3 เม.ย.2566 รายงานตัวและมอบตัว ภายใน 8 เม.ย.2566

โรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1)

 • รับสมัคร 21 – 25 ก.พ.2566 สอบ/คัดเลือก 5 มี.ค.2566 ประกาศผล รายงานตัว และมอบตัว ภายใน 23 มี.ค.2566 
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) รับสมัคร 21 – 25 ก.พ.2566 สอบ/คัดเลือก 6 มี.ค.2566 ประกาศผล รายงานตัว และมอบตัว ภายใน 24 มี.ค.2566
 • ภปร.ราชวิทยาลัย/ป.5 รับสมัคร 21 – 25 ก.พ.2566 สอบ/คัดเลือก 5 มี.ค.2566 ประกาศผล รายงานตัว และมอบตัว ภายใน 23 มี.ค.2566
 • ภปร.ราชวิทยาลัย/ม.1 รับสมัคร 21 – 25 ก.พ.2566 สอบ/คัดเลือก 5 มี.ค.2566 ประกาศผล รายงานตัว และมอบตัว ภายใน 23 มี.ค.2566

โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ ก่อนประถมศึกษา/ป.1

 • รับสมัคร 4 – 8 ก.พ.2566 สอบ/คัดเลือก 12 ก.พ.2566 ประกาศผล รายงานตัว 15 ก.พ.2566 มอบตัวภายใน 18 ก.พ.2566
 •  ม.1 รับสมัคร 14-18 ก.พ.2566 สอบ/คัดเลือก 4 มี.ค.2566 ประกาศผล รายงานตัว และมอบตัว ภายใน 11 มี.ค.2566
 •  ม.4 รับสมัคร 14 – 18 ก.พ.2566 สอบ/คัดเลือก 5 มี.ค.2566 ประกาศผล รายงานตัว และมอบตัว ภายใน 11 มี.ค.2566

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภูมิภาค ม.4

 • รับสมัคร 14 – 18 ก.พ.2566 สอบ/คัดเลือก 4 มี.ค.2566 ประกาศผลภายใน 10 มี.ค.2566 รายงานตัวภายใน 13 มี.ค.2566 และมอบตัวภายใน 22 มี.ค.2566

ส้มป่อย ดอทคอม

ส้มป่อยดอทคอม เว็บบล็อกข่าวสารการศึกษา สำหรับผุ้ที่สนใจศึกษาต่อ อัพเดทข่าวสดใหม่ทุกวัน พบกับข่าวสารการศึกษาต่อที่ครบเครื่องที่สุด แนะนำสถาบันการศึกษาต่อ ไม่พลาดทุกข้อมูลที่คุณต้องรู้

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button