ลิงก์เข้าระบบ sgs ผลการเรียน 2566

ลิงก์เข้าระบบ sgs ผลการเรียน 2566

แจ้งให้นักเรียน เข้าระบบ SGS OBEC เพื่อตรวจประวัติส่วนตัว เตรียมความพร้อมการเลือกชุมนุม และลงทะเบียน ปีการศึกษา 1-2/2566 ในลำดับต่อไป กรณีนักเรียนเข้าระบบไม่ได้ ข้อมูลส่วนตัวมีข้อผิดพลาด ต้องการแก้ไข ติดต่อ งานทะเบียนและวัดผล

วิธีการรเข้าสู่ระบบโดยใช้รหัสดังต่อไปนี้
ชื่อผู้ใช้ = เลขรหัสประชาชน
รหัสผ่าน = วัน/เดือน/ปีเกิด

เช่นเกิดวันที่ 1 มกราคม 2566 จะใส่เป็น 01012566. เลขบัตรประชาชน
เข้าระบบ https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx

แจ้งให้นักเรียน เข้าระบบ SGS OBEC เพื่อตรวจประวัติส่วนตัว เตรียมความพร้อมการเลือกชุมนุม และลงทะเบียน ปีการศึกษา 1-2/2566 ในลำดับต่อไป กรณีนักเรียนเข้าระบบไม่ได้ ข้อมูลส่วนตัวมีข้อผิดพลาด ต้องการแก้ไข ติดต่อ งานทะเบียนและวัดผล

การเปิด-ปิด ระบบ SGS เพื่อแก้ปัญหาการใช้งานระบบ SGS

จึงขอแจ้งการใช้งานใหม่โดยแบ่งช่วงกันใช้งานเป็น 2 กลุ่ม

1. โรงเรียน หน่วยงาน ใช้ได้ 24 ชั่วโมงแต่ช่วง 18.00 -06.00 น. (อาจใช้งานไม่ได้ หรือไม่สำเร็จ เพราะเป็นช่วงที่เปิดให้ นร/ผปค ดูผลการเรียน) ดังนั้นควรทำในช่วง 06.01-17.59 น.

2. นร/ผปค เปิดระบบตรวจสอบผลการเรียนในช่วง 18.00 – 06.00 น. ทุกวันนับตั้งแต่บัดนี้ไป

อ้างอิง
https://sgs.bopp-obec.info