การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565 Digital Testing

การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565 Digital Testing 25 ก.พ. – 4 มี.ค. 2566 สอบด้วยระบบดิจิทัล ประกาศผลสอบ 31 มี.ค. 2566

ปฏิทินกำหนดการ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบ Digital Testing

ตารางสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบ Digital Testing

ที่มา https://www.niets.or.th/th/catalog/view/214