อัพเดทปฎิทินสอบ TCAS แบบใหม่ ปีการศึกษา2566

TCAS หรือชื่อเต็มก็คือ Thai University Center Admission System เป็นระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

อัพเดทปฎิทินสอบ TCAS แบบใหม่ ปีการศึกษา2566

อัพเดทปฎิทินสอบ TCAS แบบใหม่ ปีการศึกษา2566

1.รอบ Portfolio
รับสมัคร มหาวิทยาลัยกำหนด
ประกาศผลในระบบ 7 ก.พ. 66
ยืนยันสิทธิ์ 7 – 8 ก.พ. 66
สละสิทธิ์ในระบบ 9 ก.พ. 66 หรือ 6 พ.ค. 66

2.รอบ Quota
รับสมัคร มหาวิทยาลัยกำหนด
ประกาศผลในระบบ 4 พ.ค. 66
ยืนยันสิทธิ์ 4 – 5 พ.ค. 66
สละสิทธิ์ในระบบ 6 พ.ค. 66

3.รอบ Admission
รับสมัคร 1 – 10 พ.ค. 66
ประกาศผลในระบบ # 1 : 17 พ.ค. 66 / # 2 : 23 พ.ค. 66
ยืนยันสิทธิ์ 17 – 18 พ.ค. 66
ไม่อนุญาตให้สละสิทธิ์ ถ้าไม่ต้องการไม่ต้องกดยืนยันสิทธิ์

4.รอบ Direct admission
รับสมัคร มหาวิทยาลัยกำหนด 24 พ.ค. – 5 มิ.ย. 66
ประกาศผลในระบบ # 1 : 8 มิ.ย. 66 / # 2 : 18 มิ.ย. 66
ยืนยันสิทธิ์ # 1 : 8 – 9 มิ.ย. 66 / # 2 : 18 – 19 มิ.ย. 66
ไม่อนุญาตให้สละสิทธิ์ ถ้าไม่ต้องการไม่ต้องกดยืนยันสิทธิ์