แจกข้อสอบ o-net ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2565 พร้อมเฉลย

แจกข้อสอบ o-net ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2565 พร้อมเฉลย

แจกข้อสอบ o-net ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2565 พร้อมเฉลย

ข้อสอบ o-net ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2566 ท่านสามารถดาวน์โหลด เฉลยข้อสอบโอเน็ตปี 66 ได้ที่นี่

ตามที่ สทศ.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 ซึ่งชั้น ป.6 สอบวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 และชั้น ม.3 สอบวันที่ 12 กมภาพันธ์ 2566 นั้น

ตอนนี้ สทศ. ได้นำข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ม.3 เผยแพร่ทางเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ต้นสังกัดและโรงเรียนได้นำไปใช่ในวางแผนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รวมถึงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น ไปโหลดกันเลยครับครู

แจกข้อสอบ o-net ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2565

ข้อสอบ 0-net ป.6 ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อสอบ 0-net ม.3 ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566

ขอบคุณเนื้อหาจาก สทศ.