ลิ้งก์เว็บไซต์ สมัครสอบครูผู้ช่วย 2566 ทางอินเทอร์เน็ต เช็กที่นี่

ลิ้งก์เว็บไซต์ สมัครสอบครูผู้ช่วย 2566 ทางอินเทอร์เน็ต เช็กที่นี่

ลิ้งก์เว็บไซต์ สมัครสอบครูผู้ช่วย 2566 ทางอินเทอร์เน็ต เช็กที่นี่

วันนี้ส้มป่อย ขอนำลิ้งก์เว็บไซต์ สมัครสอบครูผู้ช่วย 2566 ทางอินเทอร์เน็ต มาฝากเพื่อนๆ ที่กำลังจะสอบครูผู้ช่วย สำหรับใครที่จะประสงค์ สมัครสอบ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2566 มีจำนวน 50 เขต ที่สามารถสมัครสอบได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. อ่านประกาศรับสมัครสอบ 

   เข้าสู่เว็บไซต์ https://obec66.thaijobjob.com คลิกเลือกเมนู สมัครสอบ อ่านขั้นตอนการสมัครและคลิกที่ปุ่ม [ดำเนินการต่อคลิกที่นี่] (อยู่ด้านล่าง) เพื่อสมัครสอบ

2. กรอกข้อมูลใบสมัคร

  กรอกข้อมูลลงใน “แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์” ให้ครบถ้วนและถูกต้อง เมื่อกรอกครบถ้วนแล้วคลิกปุ่ม [ต่อไป] จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลที่ท่านได้กรอกไว้ใน “แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์” กรุณาตรวจทานข้อมูลของท่านว่าครบถ้วน และถูกต้อง

3. ชำระเงินค่าสมัครสอบผ่าน QR Code

  คลิกปุ่ม ตรวจสถานะการสมัครสอบ ระบบจะแสดงหน้าเว็บที่มีข้อมูลของท่านตามที่ท่านระบุ และแบบฟอร์มชำระเงิน
  • หากท่านต้องการ ตรวจสอบข้อมูล กรุณาคลิกปุ่ม [พิมพ์ใบตรวจสอบข้อมูล]
  • หากท่านไม่ต้องการดำเนินการใดๆ กรุณากดปุ่ม [กลับหน้าหลัก]

4. พิมพ์ใบสมัคร

   หากท่านต้องการพิมพ์เอกสาร ใบสมัครสอบ กรุณาคลิกปุ่ม [พิมพ์ใบสมัคร]

ข้อควรระวัง

1) ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียว และสมัครได้เพียงเขตการศึกษาเดียวเท่านั้น
2) ชื่อ และนามสกุล ที่ท่านกรอกลงใน “ใบสมัครออนไลน์” จะต้องเป็นชื่อและนามสกุลที่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน
3) กรุณาตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชนของท่านให้ถูกต้อง เนื่องจากเลขประจำตัวประชาชนของท่านจะใช้เป็นเลขที่อ้างอิงตลอดการสอบ
4) การกรอกข้อมูลในใบสมัคร จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ ดังนั้นกรุณาตรวจทานข้อมูลให้ละเอียดก่อนคลิกปุ่ม [ส่ง ใบสมัคร] เพราะเมื่อท่านส่งใบสมัครไปแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก และหากข้อมูลผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกข้อมูลของท่านเองจะถือว่าใบสมัครนั้น เป็นโมฆะ และหากตรวจพบว่าท่านมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กรอกไว้ หรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามประกาศ จะถือว่าท่านขาดคุณสมบัติและท่านจะไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ได้ทั้งสิ้น

** กรุณาใช้โปรแกรม Microsoft Edge ในการสมัคร  หรือ Browser อื่น ๆ เช่น Google chomes  และ firefox  **

เว็บไซต์ สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุดคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566  สมัครได้ทีนี่ https://obec66.thaijobjob.com/