ตารางสอบ o-nET ปีการศึกษา 2566 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบ Digital Testing

ตารางสอบ o-nET ปีการศึกษา 2566 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบ Digital Testing

ตารางสอบ O-NET ปีการศึกษา 2566 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบ Digital Testing ในปีการศึกษา 2565

ในปีการศึกษา 2565 สทศ.ดำเนินการสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบดิจิตอล Digital Testing โดยการทดสอบแบ่งเป็น 4 รอบ รอบละ 2 วันดังนี้

ตารางสอบ o-nET ปีการศึกษา 2566 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบ Digital Testing

การใช้งานระบบ Digital Testing

การใช้งานระบบ Digital Testing

ตารางสอบ o-nET ปีการศึกษา 2566 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบ Digital Testing

อ้างอิง https://www.niets.or.th