ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และสนามสอบข้อเขียน ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และสนามสอบข้อเขียน ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประเภทนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและนักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565

 รายละเอียดเพิ่มเติม : 
 CS2022 Instructions for examination 
 CS2022 List of Written Examinees and the Written Examination Venues