ประกาศผลการอนุมัติทุนฝึกอบรมวิชาชีพครูของรัฐบาลญี่ปุ่น

ประกาศผลการอนุมัติทุนฝึกอบรมวิชาชีพครูของรัฐบาลญี่ปุ่น หลักสูตร “Teacher Training Students”
ภายใต้ทุนการศึกษา “Japanese Government (Monbukagakusho : MEXT) Scholarship for 2022”

          ทั้งนี้ ขอให้ผู้ได้รับทุนส่งหนังสือยืนยันการรับทุนไปยังสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 และสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยจะประกาศรายชื่อมหาวิทยาลัยสำหรับการไปศึกษาต่อให้ทราบอีกครั้งภายในเดือนสิงหาคม 2565

ตรวจสอบรายชื่อ Click..