ทุนการศึกษา

ทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

https://www.rmutp.ac.th/

สำหรับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะแบ่งตามความสามารถที่โดดเด่นในแต่ประเภทสาขาวิชา ดังนี้

ทุนการศึกษาบุคคลที่มีความสามารถทางศิลปะการแสดงหรือดนตรีเด่น

เป็นทุนการศึกษาที่ให้เปล่า จำนวน 10,000 บาท ซึ่งนักศึกษาจะได้รับทุนการศึกษาตามระยะเวลาที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรที่เรียน กรณีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด จะถูกยกเลิกและสิ้นสุดข้อตกลงการเป็นนักศึกษาทุน และนักศึกษาต้องเข้าร่วมทำการแสดงในกิจกรรมต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัดอีกด้วย

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

  1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
  2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
  3. เป็นผู้มีความประพฤติดี ขยันหมั่นเพียร มีวินัย
  4. มีประวัติ ผลงาน และความสามารถทางด้านศิลปะการแสดงหรือดนตรี (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

วิธีการสมัคร

เปิดรับสมัครช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง มิถุนายนของทุกปี.

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rmutp.ac.th หรือ โทร 0-2665-3777 ต่อ 6964

ส้มป่อย ดอทคอม

ส้มป่อยดอทคอม เว็บบล็อกข่าวสารการศึกษา สำหรับผุ้ที่สนใจศึกษาต่อ อัพเดทข่าวสดใหม่ทุกวัน พบกับข่าวสารการศึกษาต่อที่ครบเครื่องที่สุด แนะนำสถาบันการศึกษาต่อ ไม่พลาดทุกข้อมูลที่คุณต้องรู้

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button