กำหนดการสอบ NT 2566 ปฏิทินการสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2565

กำหนดการสอบ NT 2566 ปฏิทินการสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2565

กำหนดการสอบ NT 2566 ปฏิทินการสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2565

กำหนดการสอบ NT 2566 ปฏิทินการสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2565 กำหนดสอบ NT ป.3 วันที่ 15 มีนาคม 2566 ( NT: National Test)

สพฐ. ได้มี กำหนดการสอบ NT66 ป.3 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 15 มีนาคม 66 (National Test) การสอบ NT คือ การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (National Test) จัดโดย สำนักทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งถือว่าเป็นการทดสอบเพื่อใช้ประเมินคุณภาพของการเรียนการสอน และจัดสอบในระดับชั้น ป.3. โดยการสอบนี้ จะมีข้อสอบที่ใช้มาตรฐานเดียวกันกับการทดสอบนานาชาติ (PISA) ซึ่งเน้นการทดสอบใน 2 ด้าน ได้แก่ ความสามารถพื้นฐานด้านการอ่าน และ ด้านความสามารถทางคณิตศาสตร์ โดยได้กำหนดปฏิทินกำหนดการจัดสอบ ปีการศึกษา 2565 การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( National Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ไว้ดังนี้

รายละเอียดกำหนดการจัดสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2565 คลิกที่นี่

กำหนดการสอบ NT 2566 ปฏิทินการสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2565
กำหนดการสอบ NT 2566 ปฏิทินการสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2565

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.