ปฏิทินการสอบ A-Level ปีการศึกษา 2566

ปฏิทินการสอบ A-Level ปีการศึกษา 2566

ปฏิทินการสมัครสอบและปฏิทินการสอบ A-Level ปีการศึกษา 2566

A-Level ย่อมาจาก Applied Knowledge Level ถ้าหากจะพูดให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือ วิชาสามัญ (เดิม) ที่เปลี่ยนชื่อไปเป็นการสอบที่วัดความรู้เชิงวิชาการ เน้นการนําความรู้เชิงวิชาการที่เรียนในหลักสูตรไปประยุกต์ใช้งานได้จริง โดยจะเป็นการสอบด้วยกระดาษเท่านั้นจ้า

เปิดปฎิทินตารางสมัครสอบ  A-Level 66

  • 1-10 กุมภาพันธ์ 2566 : รับสมัครสอบรายวิชา A-Level (สอบด้วยกระดาษเท่านั้น) โดยเลือกสนามสอบแบบเรียงลำดับ 5 ลำดับ
  • 24 กุมภาพันธ์ -20 มีนาคม 2566 : พิมพ์บัตรที่นั่งสอบ รายวิชา A-Level
  • 18-20 มีนาคม 2566 : สอบ A-Level
  • 17 เมษายน 2566 : ประกาศผลสอบ รายวิชา A-Level
  • 18-25 เมษายน 2566 : ขอทบทวนผลคะแนนสอบ รายวิชา A-Level
เปิดปฎิทินตารางสมัครสอบ  A-Level 66

ที่มา https://www.mytcas.com