อัปเดทตารางสอบ ก.พ. 2566 แบบ e-Exam และแบบ Paper & Pencil

อัปเดทตารางสอบ ก.พ. 2566 แบบ e-Exam และแบบ Paper & Pencil

อัปเดทตารางสอบ ก.พ. 2566 แบบ e-Exam และแบบ Paper & Pencil

สำนักงาน ก.พ. ขอแจ้งกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2566 ทั้งแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) และแบบกระดาษ (Paper & Pencil) โดยมีรายละเอียดตามด้านล่างนี้

สรุปตารางสอบ ก.พ. 2566 

วันสอบ 

รอบสอบที่ 1-7 แบบ e-Exam ป.ตรี ป.โท
วันที่ 31 มี.ค. – 4 เม.ย. 2566

รอบสอบที่ 8-14 แบบ e-Exam ป.ตรี ป.โท
วันที่ 28 เม.ย. – 2 พ.ค. 2566

รอบสอบที่ 15-21 แบบ e-Exam ป.ตรี ป.โท
วันที่ 26 พ.ค. – 30 พ.ค. 2566 

แบบ Paper และ Pencil (ทุกระดับวุฒิ)
วันที่ 2 ก.ค. 2566


ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน 

รอบสอบที่ 1-7 แบบ e-Exam ป.ตรี ป.โท
รอบสอบที่ 8-14 แบบ e-Exam ป.ตรี ป.โท
รอบสอบที่ 15-21 แบบ e-Exam ป.ตรี ป.โท
ภายในวันที่ 21 ส.ค. 2566 

แบบ Paper และ Pencil (ทุกระดับวุฒิ)
ภายในวันที่ 13 ก.ย. 2566 


พิมพ์หนังสือรับรองผลฯ 

รอบสอบที่ 1-7 แบบ e-Exam ป.ตรี ป.โท
รอบสอบที่ 8-14 แบบ e-Exam ป.ตรี ป.โท
รอบสอบที่ 15-21 แบบ e-Exam ป.ตรี ป.โท
ภายในวันที่ 31 ส.ค. 2566 

แบบ Paper และ Pencil (ทุกระดับวุฒิ)
ภายในวันที่ 22 ก.ย. 2566 

อ้างอิง ocsc.go.th