การสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุน พสวท. และโครงการห้องเรียน พสวท. 2567

การสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุน พสวท. และโครงการห้องเรียน พสวท. 2567
การสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุน พสวท. และโครงการห้องเรียน พสวท. 2567

การสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุน พสวท. และโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ระดับมัธยมปลาย ประจำปีการศึกษา 2567

โดยสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ https://apply.mwit.ac.th/

เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว ขณะนี้เหลือเพียง 7 วัน จะหมดเขตการรับสมัครสอบคัดเลือกแล้ว

ปีนี้ระบบรับสมัครออนไลน์จะปิดรับสมัครและชำระค่าสมัคร

ในเวลา 23.59 น. ของวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ผู้สมัครสอบจะต้องดำเนินการชำระค่าสมัครให้เสร็จสิ้นภายในเวลาดังกล่าว

การสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุน พสวท. และโครงการห้องเรียน พสวท. 2567