ประกาศผลคะแนนสอบ A-Level 2566 วันนี้

ประกาศผลคะแนนสอบ A-Level 2566 วันนี้

ประกาศผลคะแนนสอบ A-Level 2566

วันนี้แล้วที่ ม.6 หลายคนรอคอย ที่ได้ดำเนินการไปสอบ A-Level มาแล้วเมื่อวันนั้น วันนี้ส้มป่อยขอนำลิงก์การประกาศผลสอบ A-Level มาฝาก และสำหรับท่านที่ทราบผลคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 18-25 เมษายน 2566 สามารถขอทบทวนผลคะแนนสอบ A-Level ได้

โดยยื่นขอทบทวนผลสอบ A-Level วิชาละ 100 บาท สูงสุดไม่เกิน 300 บาท ต่อคน

คะแนนสอบ A-Level 2566 รอบนี้

สรุปการสอบ A-Level 2566 ในปีนี้ ผลสอบ A-Level จำนวน 16 รายวิชา ที่มีเด็ก ๆ กว่า 180,000 คน จะได้นำผลคะแนนไปใช้ประกอบในการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2566 หรือ ทีแคส66 ในรอบ 2 โควตา รอบ 3 แอดมิชชัน และรอบ 4 รับตรง

ตรวจสอบประกาศผลคะแนนสอบ A-Level 2566 ได้ที่ลิงก์เลยจ้า