ตารางสอบโอเน็ต 2566 สำหรับ ป.6 และ ม.3 เดือนกุมภาพันธ์ 2566

ตารางสอบโอเน็ต 2566 สำหรับ ป.6 และ ม.3 เดือนกุมภาพันธ์ 2566

ตารางสอบโอเน็ต 2566 สำหรับ ป.6 และ ม.3 เดือนกุมภาพันธ์ 2566

วันนี้ส้มป่อยดอทคอมมีตารางสอบโอเน็ต 2566 สำหรับ ป.6 และ ม.3 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 มาฝากทุกๆคนที่สนใจ และขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่จะสอบในวันที่ วันเสาร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 และ วันอาทิตย์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 นี้ สามารถดูตารางสอบโอเน็ต 2566 สำหรับ ป.6 และ ม.3 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ได้จากด้านล่าง

ตารางสอบ O-NET ป.6 วันเสาร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา 09.00 – 10.00 น.  สอบวิชาคณิตศาสตร์ ระยะเวลาสอบ 60 นาที
เวลา 10.30 – 12.00 น.  สอบวิชาภาษาไทย (ปรนัยและอัตนัย) ระยะเวลาสอบ 90 นาที
เวลา 13.30 – 14.30 น.  สอบวิชาวิทยาศาสตร์ ระยะเวลาสอบ 60 นาที
เวลา 15.00 – 16.00 น.  สอบวิชาภาษาอังกฤษ ระยะเวลาสอบ 60 นาที

ตารางสอบ O-NET ม.3 อาทิตย์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา 08.30 – 10.00 น.  สอบวิชาคณิตศาสตร์ ระยะเวลาสอบ 90 นาที
เวลา 10.30 – 12.00 น.  สอบวิชาภาษาไทย (ปรนัยและอัตนัย) ระยะเวลาสอบ 90 นาที
เวลา 13.00 – 14.30 น.  สอบวิชาวิทยาศาสตร์ ระยะเวลาสอบ 90 นาที
เวลา 15.00 – 16.30 น.  สอบวิชาภาษาอังกฤษ ระยะเวลาสอบ 90 นาทีนธ์ 2566

ระเบียบการเข้าห้องสอบ O-NET

  1. ไม่มีเลขที่นั่งสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ
  2. ไม่มีบัตรแสดงตน ไม่มีสิทธิ์สอบ
  3. ไปผิดสนามสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ
  4. ไปสายเกิน 30 นาที ไม่มีสิทธิ์สอบในวิชานั้น
  5. ห้าม นำเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารเข้าห้องสอบ
  6. ให้นั่งสอบจนหมดเวลา
  7. อนุญาต ให้นำนาฬิกาเข้าห้องสอบ (ต้องเป็นนาฬิกาธรรมดาที่ใช้ดูเวลาเท่านั้น)

อ้างอิงที่มา https://www.niets.or.th/th/catalog/view/241