มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2566

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) สำหรับผู้มีวุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2566

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2566

อ้างอิง https://www.admission.kmutnb.ac.th/