จบ ม.3 เรียนต่ออะไรดี เรียนต่อสายสามัญ หรือ เรียนต่อสายอาชีพ

จบ ม. 3 เรียนต่อสายสามัญ

หลังจากจบมัธยมศึกษาปีที่ 3 เราสามารถเลือกที่จะเรียนต่อที่โรงเรียนเอกชนหรือที่โรงเรียนของรัฐบาลก็ได้ แต่ที่สำคัญคือเราจะเรียนต่อสายไหน เรียนต่อสายสามัญ หรือเรียนต่อสายอาชีพ

โดยหลักๆ แล้ว แผนการเรียนสายสามัญ จะมี 4 แผนการเรียนด้วยกัน ได้แก่

1. กลุ่มที่เน้นการเรียนรู้ด้าน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (วิทย์-คณิต)

2. กลุ่มที่เน้นการเรียนรู้ด้าน ศิลปศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ศิลป์-คำนวณ)

3. กลุ่มที่เน้นการเรียนรู้ด้าน ศิลปศาสตร์-ภาษา (ศิลป์-ภาษา)

4. กลุ่มที่เน้นการเรียนรู้ด้าน ศิลปศาสตร์-สังคม (ศิลป์-สังคม)

จบ ม. 3 เรียนต่อสายอาชีพ

จุดเด่นของการเรียนสายอาชีพ นอกจากจุดเด่นด้านความเฉพาะเจาะจงของวิชาเรียนที่เน้นให้ทำงานเป็นจริง ๆ ได้ใช้อุปกรณ์จริง อย่างเช่น คอมพิวเตอร์ ที่ถ้าได้เรียนซ่อมคอม ก็จะได้แกะเครื่องคอมพิวเตอร์จริง ๆ หรือการเรียนเครื่องกล เครื่องจักรต่าง ๆ ก็จะได้จับเครื่องจักร เครื่องมือจริง ๆ ที่ใช้ทำงานด้วย เรียกได้ว่าในห้องเรียนมีอุปกรณ์เหมือนกับห้องทำงานจริง ๆ เลยก็ว่าได้ และยังรวมไปถึงความนิยมจากตลาดงานที่พร้อมอ้าแขนรับบุคลากรวิชาชีพที่มีทักษะเชี่ยวชาญจากการเรียนจบสายอาชีพมา

สาขาหลักๆ ของสายอาชีพ และยังมีอีกหลายสาขา

1. สาขาช่างยนต์

2. สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง(อิเล็กทรอนิกส์)

3. สาขาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

4. สาขาการบัญชี

5. สาขาการตลาดดิจิทัล

6. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล

7. สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก (กราฟิกอาร์ต)

8. สาขาดนตรีและการแสดง

9. สาขาการโรงแรม

สำหรับใครตัดสินใจได้แล้วว่าจะเรียนต่อสายไหน ก็ขอให้โชคดีกับการเลือกเรียนสายนั้นนะจ๊ะ