แนะนำเทคนิคอ่านหนังสือยังไงให้จำแม่นขึ้น

แนะนำเทคนิคอ่านหนังสือยังไงให้จำแม่นขึ้น

แนะนำเทคนิคอ่านหนังสือยังไงให้จำแม่นขึ้น

เมื่อเราอ่าน ตาของเราจะรับภาพและข้อมูลขณะที่เราพลิกหน้ากระดาษ จากนั้นสมองของเราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อสร้างแบบจำลองทางจิตของสิ่งที่เกิดขึ้นบนหน้าเว็บ กระบวนการนี้เรียกว่า “หน่วยความจำภาพ” และเป็นหนึ่งในวิธีที่สำคัญที่สุดในการจดจำข้อมูล

มีหลายปัจจัยที่อาจส่งผลต่อความสามารถในการจดจำข้อมูลของเรา แต่ปัจจัยที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งคือความสามารถในการอ่านของเรา เมื่อเราอ่าน เราควรตั้งเป้าหมายไปที่:

1) ค้นหาคำและวลีสำคัญ

2) สแกนข้อความอย่างรวดเร็ว ไม่ใช่อ่านทุกคำ

3) ใช้เบาะแสบริบทเพื่อช่วยเติมคำในช่องว่าง

4) ใส่ใจกับน้ำเสียงและสไตล์ของผู้แต่ง

5) เชื่อมโยงสิ่งที่คุณกำลังอ่านกับสิ่งที่คุณรู้อยู่แล้ว

การอ่านเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากในการปรับปรุงความจำของคุณ แต่สิ่งสำคัญคือต้องทำอย่างถูกต้องหากคุณต้องการให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อไปนี้คือเคล็ดลับ 5 ข้อเพื่อการอ่านที่ดีขึ้น:

1) ค้นหาคำและวลีสำคัญ เมื่อคุณกำลังอ่าน อย่าลืมจดจ่อกับข้อมูลที่สำคัญ คำและวลีสำคัญจะเด่นชัดขึ้นในสมองของคุณ และคุณจะสามารถจดจำได้ดีขึ้น

2) สแกนข้อความอย่างรวดเร็ว ไม่ใช่อ่านทุกคำ เมื่อคุณสแกนข้อความ พยายามอย่าเน้นไปที่คำหรือประโยคแต่ละคำ เพียงแค่เหลือบมองข้อความและพยายามระบุประเด็นหลักแทน วิธีนี้จะช่วยให้คุณอ่านข้อความได้เร็วขึ้นโดยไม่จมอยู่กับรายละเอียด

3) ใช้เบาะแสบริบทเพื่อช่วยเติมคำในช่องว่าง เมื่อคุณกำลังอ่าน อย่าลืมใช้เบาะแสบริบทเพื่อเติมช่องว่างในหน่วยความจำของคุณ ซึ่งหมายถึงการมองดูสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณเมื่อคุณกำลังอ่าน และคิดเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังพูดในข้อความ ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังอ่านบทความเกี่ยวกับหัวข้อที่คุณรู้จัก (เช่น ประวัติศาสตร์) คุณอาจสังเกตเห็นการอ้างอิงถึงบุคคลหรือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณเชื่อมโยงข้อมูลในข้อความกับสิ่งที่คุณรู้อยู่แล้ว

4) ใส่ใจกับน้ำเสียงและสไตล์ของผู้แต่ง เมื่อคุณกำลังอ่าน โปรดใส่ใจกับน้ำเสียงและสไตล์ของผู้เขียน ซึ่งหมายถึงการศึกษาวิธีที่พวกเขาเขียนเพื่อเลียนแบบแนวทางของพวกเขาเมื่ออ่านด้วยตัวคุณเอง ตัวอย่างเช่น หากผู้เขียนเขียนด้วยน้ำเสียงสบายๆ ให้ลองเขียนด้วยน้ำเสียงสบายๆ เมื่อคุณอ่านออกเสียงหรือใช้ข้อความถอดเสียงแทนการพยายามอ่านตั้งแต่ต้น

5) เชื่อมโยงสิ่งที่คุณกำลังอ่านกับสิ่งที่คุณรู้อยู่แล้ว เมื่อคุณกำลังอ่าน อย่าลืมเชื่อมโยงสิ่งที่คุณกำลังอ่านกับสิ่งที่คุณรู้อยู่แล้ว ซึ่งหมายถึงการนำทุกสิ่งที่พูดมาพิจารณา และคิดว่าจะนำไปใช้กับชีวิตหรือประสบการณ์ของคุณอย่างไร ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังอ่านบทความเกี่ยวกับการเงิน อย่าลืมทำความเข้าใจว่าหนี้มีผลอย่างไรและส่งผลต่อการเงินส่วนบุคคลของคุณอย่างไร