ข้อสอบ o-net ป.6 2566 พร้อมเฉลย เช็กเลย! 

ข้อสอบ o-net ป.6 2566 พร้อมเฉลย เช็กเลย! 

ข้อสอบ o-net ป.6 2566

ตามที่ สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปแล้ว และวันนี้ สทศ. ได้นำข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เผยแพร่ทางเว็บไซต์ สทศ. มาดู ข้อสอบ o-net ป.6 2566 กันเลย

ข้อสอบ o-net ป.6 2566 มีวิชาอะไรบ้าง? 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

หากมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ปีการศึกษา 2565 สามารถส่งข้อมูลมาที่ สทศ. ตามช่องทางนี้เลย

  1. ยื่นเอกสารด้วยตนเองที่ สทศ. (อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ)
  2. สายตรงผู้บริหาร (www.niets.or.th เมนู สายตรงผู้บริหาร)