สมัครสอบเข้า ม.1 และ ม.4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 2567 ได้แล้วที่นี่

สมัครสอบเข้า ม.1 และ ม.4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 2567 ได้แล้วที่นี่

รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566

วันนี้ส้มป่อย มีข่าวการรับสมัครเข้าเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566 มาฝาก พี่ๆ น้องๆ ที่สนใจเข้าเรียนกัน โดยรายละเอียด มีดังนี้

เริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2566 
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์งานรับนักเรียน > กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย และดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ > ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ สำหรับการสมัครสอบคัดเลือก ม.1 และ ม.4

ม.1

ม.4

ที่มา https://admission.pcshs.ac.th