ประกาศผลสอบ TGAT/TPAT 2-5 (PBT) 7 มกราคม 2566 วันนี้

ประกาศผลสอบ TGAT/TPAT 2-5 (PBT) 7 มกราคม 2566 วันนี้ เวลา 13-00น.

ตัวอย่าง หนังสือรับรองผลการสอบแยกรายวิชา TGAT/TPAT2-5 ประจำปี 2566

การประกาศผลสอบ TGAT/TPAT2-5 แบบคอมพิวเตอร์

ผู้สมัครเข้าสู่ระบบที่ URL https://student.mytcas.com ระบบแสดงข้อมูลการสมัครสอบ TGAT/TPAT2-5 เลือก “ประกาศผลสอบ TGAT/TPAT2-5 แบบ CBT” เพื่อดูผลสอบทั้งหมด

ระบบจะแสดงรายละเอียดผลสอบ TGAT/TPAT2-5 แบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ซึ่งผู้สมัครสามารถเลือก “หนังสือรับรองผลการสอบแยกรายวิชา” เพื่อดาวน์โหลดเอกสารหนังสือรับรองผลการสอบแยกรายวิชา 

กรณีผู้สมัครแบบกระดาษ จะต้องรอประกาศผลในวันที่ 7 ม.ค.2566 ระบบจะแสดงสถานะ ”รอประกาศผล”

กรณีผู้สมัครขาดสอบ ระบบจะแสดงสถานะ ”ขาดสอบ” ในรายวิชานั้นๆ