ปฏิทินการสอบ A-Level 2566 ใหม่ UPDATE ล่าสุด

ปฏิทินการสอบ A-Level มาแล้วไปเช็กกำหนดการ การรับสมัครสอบสนามต่าง ๆ กำหนดการการยื่นคะแนนรอบต่าง ๆ เพื่อที่จะได้เตรียมตัว พร้อมสอบกันเลย

ตารางสอบ A-Level ปีการศึกษา 2566
เลือกสอบด้วยกระดาษเท่านั้น

• 1 – 10 ก.พ. 66 : รับสมัครสอบ

• 24 ก.พ. – 20 มี.ค. 66 : พิมพ์บัตรที่นั่งสอบ

• 18 – 20 มี.ค. 66 : สอบ A-Level

• 17 เม.ย. 66 ประกาศผลสอบ 

• 18 – 25 เม.ย. 66 ยื่นคำร้องทบทวนผลสอบออนไลน์